Jakubowski-Niecko Kancelaria Radcy Prawnego i Adwokata Sp. k.

20 lecie Konstytucji RP

20 lecie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej – ustawa zasadnicza Rzeczypospolitej Polskiej, uchwalona w dniu 2 kwietnia 1997 roku przez Zgromadzenie Narodowe, zatwierdzona w ogólnokrajowym referendum 25 maja 1997 roku, weszła w życie 17 października 1997 roku.