Jakubowski-Niecko Kancelaria Radcy Prawnego i Adwokata Sp. k.

Dzień Niepodległości

11 listopada 1918 r. jest niewątpliwie jedną z najważniejszych dat w polskiej historii. Tego dnia, po 123 latach niewoli, Rzeczpospolita Polska znów pojawiła się na mapach Europy.
Marzenia Polaków urodzonych i wychowywanych pod zaborami się ziściły. Polska była wolna i niepodległa.
Dzień Niepodległości łączy się nierozerwalnie z osobą Marszałka Józefa Piłsudskiego, który zawsze dążył do odbudowy Rzeczypospolitej.

W wyniku trzeciego rozbioru w 1795 roku i Rzeczpospolita została całkowicie wymazana z mapy świata, ale nie z serc Polaków. Patriotyzm i przekonanie, że Polska wkrótce wyzwoli się spod jarzma zaborców, towarzyszyły twórcom i obrońcom Konstytucji 3 Maja, bohaterom Insurekcji Kościuszkowskiej i żołnierzom powstań narodowych.

Przekonanie o konieczności odrodzenia bytu państwowego inspirowało również działalność dyplomatyczną na emigracji polskich intelektualistów skupionych wokół Adama Czartoryskiego w Paryżu.

Ignacy Jan Paderewski, Fryderyk Chopin, Adam Mickiewicz, Juliusz Słowacki, Cyprian Kamil Norwid czy Henryk Sienkiewicz przypominali Polakom, Europie i całemu światu o wielkości ducha polskiego.

11 listopada to dzień ponownych narodzin naszej Ojczyzny. To święto łączy wszystkich Polaków na całym świecie.

Kancelaria JNP życzy Państwu pomyślności, zdrowia i satysfakcji z podejmowanych działań. Bądźmy dumni z polskiej tradycji, kultury i historii. 

.