Jakubowski-Niecko Kancelaria Radcy Prawnego i Adwokata Sp. k.

Konsultacje publiczne w sprawie udzielania pomocy inwestycyjnej dla przedsiębiorców na inwestycje w zakresie budownictwa okrętowego

Ministerstwo Rozwoju ogłosiło konsultacje publiczne projektu rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej dla mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców na inwestycje w zakresie budownictwa okrętowego w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020.

Poddawany obecnie konsultacjom projekt stanowi ukoronowanie kilkuletnich starań Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego o stworzenie podstaw prawnych dla udzielania pomocy publicznej na rozwój sektora budownictwa okrętowego. Marszałek Województwa – jako inicjator tego procesu – przygotował i przekazał Ministrowi Rozwoju założenia dla programu pomocowego, który w formie ministerialnego rozporządzenia umożliwiać miałby udzielanie regionalnej pomocy inwestycyjnej przedsiębiorcom z sektora stoczniowego.

Przekazany ministerstwu wniosek odnosił się przede wszystkim do planowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 wsparcia i uwzględniał zdiagnozowane przez Zarząd Województwa potrzeby zachodniopomorskich firm z tego sektora. Projekt przewiduje bowiem udzielanie wsparcia dla przedsiębiorstw stoczniowych realizujących inwestycje w województwie zachodniopomorskim lub w województwie pomorskim w formie dotacji pochodzących z regionalnych programów operacyjnych tych województw.

Ewentualne uwagi do przedmiotowego projektu można zgłaszać faksem na nr 22 273 89 10 oraz pocztą elektroniczną, na adres: justyna.grucelska-zenc@mr.gov.pl do 23 sierpnia br. LUB do 21.08.2016 do godz. 15:00 na maila: biuro@klastermorski.org

Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej dla mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców na inwestycje w zakresie budownictwa okrętowego w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 został udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Rozwoju oraz na stronie Rządowego Centrum Legislacji (http://legislacja.gov.pl/projekt/12288554).