Jakubowski-Niecko Kancelaria Radcy Prawnego i Adwokata Sp. k.

Nowy termin do złożenia wniosku o upadłość

Od 1 stycznia 2016 r. dłużnik będzie miał więcej czasu na złożenie wniosku o zgłoszenie upadłości - zmiany wprowadza Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U.2015.978).