Jakubowski-Niecko Kancelaria Radcy Prawnego i Adwokata Sp. k.

Odsetki za zwłokę według podwyższonej stawki

Od 1 stycznia 2016 r. obowiązuje rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie naliczania odsetek za zwłokę oraz opłaty prolongacyjnej, a także zakresu informacji, które muszą być zawarte w rachunkach (Dz.U.2015.2233).