Jakubowski-Niecko Kancelaria Radcy Prawnego i Adwokata Sp. k.

Pozwy będą zawierać informację o próbach polubownego rozwiązania sporu

Od 1 stycznia 2016 r. pozwy muszą zawierać informację o podjętych przez strony próbach polubownego rozwiązania sporu przed skierowaniem sprawy do sądu. Zmianę wprowadza Ustawa z dnia 10 września 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wspieraniem polubownych metod rozwiązywania sporów (Dz.U.2015.1595).