Jakubowski-Niecko Kancelaria Radcy Prawnego i Adwokata Sp. k.

dr inż. Sławomir Niecko, prof. nadzw.

Prokurent JNP

Miasto:Gdańsk

Doktor nauk rolniczych, profesor nadzwyczajny, absolwent Akademii Rolniczej w Szczecinie.
Menedżer oświaty, nauczyciel akademicki z dużym doświadczeniem pracy w administracji samorządowej (wiceprzewodniczący Rady Miasta Gdańska II kadencji, delegat do Sejmiku Województwa Gdańskiego) i rządowej (dyrektor w Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim). Ukończone studia podyplomowe m.in. w zakresie prawno - menedżerskim i zarządzania firmą w kryzysie, dyplom dla kandydatów na członków Rad Nadzorczych.
Ponadto duże doświadczenie w realizacji projektów współfinansowanych z funduszy Unii Europejskiej.
Wiceprzewodniczący Klastra Logistyczno Transportowego Północ - Południe.

Skontaktuj się ze mną