Jakubowski-Niecko Kancelaria Radcy Prawnego i Adwokata Sp. k.

Oddelegowanie polskich pracowników do wykonywania pracy w Niemczech

Artykuł zamieszczony w magazynie Wiadomości Gospodarcze (Wi) wydawanym przez AHK, luty/marzec 2011