Jakubowski-Niecko Kancelaria Radcy Prawnego i Adwokata Sp. k.

Europejskie postępowanie w sprawie drobnych roszczeń do 5000 Euro

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2421 z dnia 16 grudnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 861/2007 ustanawiające europejskie postępowanie w sprawie drobnych roszczeń oraz rozporządzenie (WE) nr 1896/2006 ustanawiające postępowanie w sprawie europejskiego nakazu zapłaty rozszerzy m. in. możliwość dochodzenia roszczeń za pomocą europejskiego postępowania w sprawie drobnych roszczeń poprzez podniesienie górnej granicy wartości roszczeń do 5000 Euro.

Jeżeli roszczenie (bez kosztów i odsetek) nie będzie przekraczać 5000 Euro, rozważyć będzie można zastosowanie zarówno europejskiego nakazu zapłaty, jak i europejskiego postępowania w sprawie drobnych roszczeń.

Jeżeli roszczenie (bez kosztów i odsetek) jednak przekroczy wyżej wymienioną wartość, zastosowanie będzie miało jedynie rozporządzenie w sprawie europejskiego nakazu zapłaty, pod warunkiem że spełnione są warunki jego zastosowania.

Nowe przepisy obowiązywać będą od 14 lipca 2017 r..