Jakubowski-Niecko Kancelaria Radcy Prawnego i Adwokata Sp. k.

Kontakt

Jakubowski-Niecko
Kancelaria Radcy Prawnego i Adwokata Spółka Komandytowa

ul. Kapitańska 3a
71-602 Szczecin

tel.:   +48 91 433 67 47

kancelaria@jnpartner.com


Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie XIII Wydział Gospodarczy KRS

KRS: 0000528385 NIP: 851-317-93-33 REGON: 321589116