Jakubowski-Niecko Kancelaria Radcy Prawnego i Adwokata Sp. k.

Kancelaria Radcy Prawnego i Adwokata

Szanowni Państwo,
Kancelaria Jakubowski Niecko Kancelaria Radcy Prawnego i Adwokata Spółka komandytowa świadczy pomoc prawną osobom fizycznym oraz przedsiębiorcom z zakresu prawa cywilnego, prawa pracy, handlowego, administracyjnego oraz karnego. 

Aktualności

Konstytucja 3 maja Rzeczypospolitej Obojga Narodów

W związku ze zbliżającą się rocznicą uchwalenia Konstytucji 3 Maja pragniemy przytoczyć preambułę pierwszej demokratycznej konstytucji w Europie i drugiej na świecie PREAMBUŁA W imię Boga, w Trójcy Świętej jedynego. Stanisław August z Bożej łaski i woli Narodu Król Polski, Wielki Książę Litewski, Ruski, Pruski, Mazowiecki, Żmudzki, Kijowski, Wołyński, Podolski, Podlaski, Inflancki, Smoleński, Siewierski i Czernichowski, wraz ze Stanami Skonfederowanymi, w licz bie podwójnej naród polski reprezentującymi. Uznając, iż los nas wszystkich od ugruntowania i wydoskonalenia konstytucji narodowej jedynie zawisł, długim doświadczeniem poznawszy zadawnione rządu naszego wady, a chcąc korzystać z pory, w jakiej się Europa znajduje i z tej dogorywającej chwili, która nas samym sobie wróciła, wolni od hańbiących obcej przemocy nakazów, ceniąc drożej nad życie, nad szczęśliwość osobistą, egzystencję polityczną, niepodległość zewnętrzną i wolność wewnętrzną narodu, którego los w ręce nasze jest powierzony, chcąc oraz na błogosławieństwo, na wdzięczność współczesnych i przyszłych pokoleń zasłużyć, mimo przeszkód, które w nas namiętności sprawować mogą dla dobra powszechnego, dla ugruntowania wolności, dla ocalenia Ojczyzny naszej i jej granic z największą stałością ducha, niniejszą konstytucję uchwalamy i tę całkowicie za świętą, za niewzruszoną deklarujemy, dopóki by naród w czasie prawem przepisanym, wyraźną wolą swoją nie uznał potrzeby odmienienia w niej jakiego artykułu. Do której to konstytucji dalsze ustawy sejmu teraźniejszego we wszystkim stosować się mają.

więcej

Hannover Messe 2017

Rozpoczęły się 70. targi przemysłowe " Hannover Messe 2017 " . Polska jest krajem partnerskim tego wydarzenia. Na ponad 400 metrach kwadratowych goście i uczestnicy targów poznają najciekawsze wynalazki z polskich uczelni, instytutów badawczych oraz nowatorskie rozwiązania stworzone przez polskich studentów, łącznie 27 rozwiązań. Przedstawiciele JNP są na targach, są tam gdzie młody i innowacyjny polski biznes prezentuje swoje możliwości.  

więcej

20 lecie Konstytucji RP

20 lecie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej – ustawa zasadnicza Rzeczypospolitej Polskiej, uchwalona w dniu 2 kwietnia 1997 roku przez Zgromadzenie Narodowe, zatwierdzona w ogólnokrajowym referendum 25 maja 1997 roku, weszła w życie 17 października 1997 roku.

więcej

Publikacje