Jakubowski-Niecko Kancelaria Radcy Prawnego i Adwokata Sp. k.

Pakiet Paliwowy

W  dniu 22 czerwca 2016 r. Sejm jednogłośnie przyjął tzw. Pakiet Paliwowy, mający na celu uszczelnienie systemu podatkowego. Nowelizacja obejmuje swoim zakresem  ustawę o podatku od towarów i usług, ustawę o akcyzie, prawo energetyczne oraz ustawę o zapasach paliw. 

Pakiet ma uszczelnić pobór VAT przy wewnątrzwspólnotowych nabyciach paliwa oraz koncesjonowanie obrotu paliwami z zagranicą.

W dniu 18 lipca 2016 r. Prezydent RP złożył podpis pod nowelizacją po zatwierdzeniu jej przez Senat.

Nowe regulacje wejdą w życie w dniu 1 sierpnia 2016 r.

W przypadku pytań dotyczących skutków przyjęcia Pakietu Paliwowego dla przedsiębiorców z branży paliwowej  zapraszamy do kontaktu z naszą kancelarią.